cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Các dự án tiêu biểu

 

2015 -2018

Dự án Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng với BĐKH ở đồng bằng sông Hồng (READY) tại Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Hải Phòng, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Dự án sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 3 năm từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2018 dưới sự phối hợp thực hiện của Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) và Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR).

 

2015 - 2016

Đề án Xây dựng báo cáo thường niên về Biến đổi khí hậu. Chủ đề Báo cáo số 1 năm 2015: Biến đổi khí hậu tại Việt Nam: Góc nhìn từ cộng đồng. Đề án đã được Chủ tịch Liên hiệp hội phê duyệt theo Quyết định số 146/QĐ-LHHVN ngày 10 tháng 3 năm 2015, trong đó giao cho Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Ban liên quan tổ chức thực hiện; giao cho Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) thành viên của Liên hiệp hội là đơn vị thực hiện chính.

 

2015-2016

Dự án tư vấn “Rà soát, điều chỉnh chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020”. Đây hoạt động trong khuôn khổ dự án VN-Haz/WB5, với nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) làm chủ đầu tư, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) đóng vai trò là đơn vị thực hiện.

 

2015

Đánh giá cuối kỳ Dự án Trồng rừng ngập mặn- giảm nhẹ rủi ro thiên tai (MP-DRR) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC), Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản (JRC) và Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho Giai đoạn 4 từ 2011-2015 tại tám tỉnh nằm ở bờ biển Bắc Trung Bộ gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và hai tỉnh thí điểm miền núi là Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

2014 - 2015

Dự án tăng cường năng lực cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hạu tại Kiên Giang, Việt Nam

 

2014

Đánh giá quy trình lựa chọn ưu tiên đầu tư tái thiết sau thiên tai cho Dự án quản lý rủi ro thiên tai - Hợp phần 3: Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai

 

2013

Đánh giá cuối kỳ hoạt động cứu trợ sau bão Wutip năm 2013 tauh các tỉnh miền Trung, Việt Nam

 

2013

Khảo sát ban đầu cho dự án "Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các cộng đồng ven biển Việt Nam" cho Oxfam và MCD (tài trợ bởi AusAID)

 

2013

Khảo sát ban đầu về Cộng đồng khí hậu thông minh dựa vào giảm rủi ro thiên tai ở khu vực sông Mekong Việt Nam cho Hội Chữ thập đỏ Úc (tài trợ bởi USAID)

 

2012-2013

Xây dựng Khung theo dõi và đánh giá (M&E) thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

 

2012-2014

Nghiên cứu về mô hình truyền thông về rủi ro do biến đổi khí hậu và thích ứng tại các cộng đồng ven biển và châu thổ tại Việt Nam – Dự án của Trung Tâm nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC)

 

2012

Nghiên cứu mô hình truyền thông về rủi ro BĐKH liên quan đến nước ở khu vực đồng bằng sông Mekong tại Việt Nam – Dự án tài trợ bởi Mạng lưới Nghiên cứu sông Mekong Bền vững (Sumernet)

 

2011-2012

“Nghiên cứu so sánh thích ứng và phát triển thuộc Diễn đàn kiến thức thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Châu Á” tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Môi trường Stockholm

 

2011-2012

Nghiên cứu phát triển phòng thủ mạnh mẽ lũ cho thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cho RAND corporation (tài trợ bởi World Bank)

 

2011

Đánh giá cuối kỳ dự án Thực phẩm ứng cứu khẩn cấp và phục hồi của tỉnh Hà Tĩnh - Oxfam (tài trợ bởi OXFAM Anh)

 

2011

Xây dựng kế hoạch vận động chính sách về giảm nhẹ rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu tại Việt Nam, Tổ chức CARE tại Việt Nam và mạng lưới JANI.

 

2011

Khảo sát Kiến thức, Thái độ và Hành vi (KAP) về phòng ngừa và ứng phó thảm họa, Tổ chức CARE tại Việt Nam.

 

2010-2013

Nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao về GNRRTH và BĐKH Việt Nam, trong khuôn khổ dự án Xây dựng Trung tâm Quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc Viện Quản lý và Phát triển Châu Á.

 

2010

Nghiêu cứu cơ chế tài chính bền vững đối với sinh kế nông nghiệp trước tình hình biến đổi khí hậu, Tổ chức SNV, Hà Lan.

 

2010

Đánh giá tiến độ thực hiện Khung hành động Hyogo (HFA) tại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011 trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thể chế trong quản lý rủi ro thảm họa, bao gồm cả các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu - SCDM”, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai, Bộ NNPTNT và UNDP.

 

2010

Đánh giá cuối kỳ dự án  “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sau  cơn bão số 9 - 2009 (Ketsana)" tại Quảng Trị, Quảng Ngãi, và Kon Tum cho hai tổ chức Plan Việt Nam và Tầm nhìn Thế giới.

 

2009-2010

Tư vấn xây dựng “Tài liệu Hướng dẫn quốc gia về Ứng phó khẩn cấp và Phục hồi sớm sau thiên tai tại Việt Nam” thuộc dự án hỗ trợ kỹ thuật của UNDP về “Tăng cường năng lực thể chế trong quản lý rủi ro thảm họa, bao gồm cả các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu”, UNDP và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

 

2010

Tư vấn: Đánh giá thực trạng, nhu cầu, và xây dựng khung logic cho dự án mới về “Trường học và cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai và biến đổi khí hậu” cho Tổ chức Save the Children in Vietnam.

 

2010

Nghiên cứu “Năng lực và những khoảng trống trong giảm nhẹ rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ketsana và tác động của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long”, cho văn phòng khu vực của Tổ chức Save the Children/Sweden.

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính