cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Đào tạo

Các khóa đào tạo của AMDI được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu cụ thể và đa dạng của học viên và được triển khai trong một môi trường học tập chuyên nghiệp. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực, chiến lược và kế hoạch xây dựng năng lực của khách hàng được phân tích và nghiên cứu thấu đáo. AMDI tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo để đảm bảo chương trình đào tạo, cách phân chia nội dung và tài liệu đào tạo được thiết kế phù hợp nhất. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của các giảng viên quốc tế sẽ được cộng hưởng và kết hợp nhuần nhuyễn với văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam để phát huy tối đa tính thực tiễn của khóa học.

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính