cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Đào tạo theo yêu cầu

Cơ sở thực hiện

Qua tiến hành khảo sát về đào tạo tại hơn 1000 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ, kết quả cho thấy hầu hết các lãnh đạo đều nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực và chú trọng đến việc đào tạo, phát triển nhân viên nhằm phục vụ cho chiến lược hoạt động cũng như tăng lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đều có một mối bận tâm chung là làm thế nào để việc đầu tư cho đào tạo, phát triển nhân viên thực sự đem lại hiệu quả và giúp tổ chức đạt mục tiêu chiến lược đề ra.

 

Phương pháp tiến hành

Với mục tiêu hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, AMDI sử dụng công nghệ đào tạo 2 trong 1: “Đào tạo – Tư vấn và Tư vấn – Đào tạo”. Trong đó, các chương trình đào tạo được thiết kế cho khách hàng trên cơ sở kết quả phân tích các thông tin về thực trạng nguồn nhân lực, nhu cầu đào tạo và mục tiêu chiến lược của tổ chức. Các kinh nghiệm tư vấn được AMDI sử dụng lồng ghép trong khóa học nhằm giúp học viên không chỉ tiếp thu được kiến thức, phát triển và hoàn thiện kỹ năng mà còn đưa ra được các giải pháp cho những khó khăn vướng mắc gặp phải trong thực tiễn công việc.

 

Quy trình thực hiện

 

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính