cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Hợp đồng mới

Thứ tựThời gian thực hiện                             

Các tư vấn, dự án Nguồn tài trợ

1

2016-2020

Hợp đồng dịch vụ tư vấn  “Tư vấn quản lý và hỗ trợ thực hiện dự án” - Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” 

ADB

2

2016-2019

Hợp đồng dịch vụ tư vấn "Quản lý dự án, Tư vấn kỹ thuậtcông trìnhvà Hỗ trợ nâng cao năng lực”-Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)

ADB

3

2016 - 2019

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CDBRM) (VN-Haz/WB5)

WB

4

2016-2018

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Giám sát Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn - Dự án Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công 

WB

5

2016-2017

Rà soát đánh giá 10 năm thực hiện Luật đê điều (VN-Haz/WB5)

WB

6

2016

Đánh giá giữa kỳ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)

WB

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính