cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Ngày 17/7/2015, Trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam (EUD) đã phê duyệt bổ sung 571.000 EUR cho các hoạt động của Lot 1 và Lot 2 Dự án EU-MUTRAP, nâng tổng giá trị hợp đồng do AMDI thực hiện lên hơn 2 triệu EUR.

 

 

02_small_-_Copy

 

Sau 2 năm rưỡi thực hiện, Dự án EU-MUTRAP đã hoàn thành vượt tiến độ - trong khi Dự án mới triển khai được một nửa thời gian nhưng nhiều hạng mục công việc đã thực hiện quá nửa. Đặc biệt như hoạt động tư vấn của chuyên gia cao cấp trong nước thuộc Lot 1 đã thực hiện được 54% ngân sách và Lot 2 là 52%; chi phí cho các hoạt động khảo sát, hội thảo và tập huấn đã thực hiện được 89% so với hợp đồng. Căn cứ vào thời gian còn lại của Dự án và kế hoạch triển khai các hoạt động của Dự án từ nay đến hết năm 2017, Ban Quản lý Dự án đã đề xuất với EUD tăng thêm ngân sách cho 2 hợp đồng Lot 1 và Lot 2 của AMDI.

 

Đây vừa là một vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với AMDI trong việc triển khai các hoạt động của Dự án thời gian tới. Với những định hướng của Ban Quản lý Dự án và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, AMDI sẽ có kế hoạch đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ cung cấp tư vấn trong nước và hỗ trợ các hoạt động của Dự án. Đây là thành tựu quan trọng có được nhờ những đóng góp to lớn của đội ngũ các chuyên gia trong nước, sự hỗ trợ của Ban Quản lý Dự án và sự hợp tác của nhiều đơn vị hưởng lợi.

 

Trong thời gian tới, các hoạt động của EU-MUTRAP sẽ tập trung vào hỗ trợ các đơn vị hưởng lợi chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), nâng cao nhận thức và năng lực cho các doanh nghiệp và hiệp hội để tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức khi Hiệp định đi vào thực thi. Với những thành quả đạt được trong quan hệ Việt Nam – EU 25 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại, các hoạt động của EU-MUTRAP cũng sẽ tập trung nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam với EU, làm cầu nối giữa EU với các nước trong khu vực và khối ASEAN.

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính