cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone
Tháng 4/2016, Liên danh tư vấn của Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) và công ty INCLAM SA (Tây Ban Nha) đã chính thức ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Quan trắcTài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn thuộc dự án Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước Mê Công(M-IWRMP) do WB tài trợ. Hợp đồng sẽ được triển khai trong 02 năm từ 2016- 2018. 


 
Mục tiêu của gói dịch vụ là hỗ trợ BQLDA trong quản lý thực hiện Hợp phần 2 và 3 để hoàn thành kết quả của hợp phần một cách kịp thời và phù hợp với yêu cầu và các quy định pháp luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam cũng như Ngân hàng Thế giới. Các nhiệm vụ cụ thể của nhóm tư vấn bao gồm: Cung cấp Hỗ trợ kỹ thuật và Tư vấn cho BQLDA trong việc xây dựng, nâng cấp các trạm quan trắc tài nguyên nước, khí tượng thủy văn tại Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long; Hỗ trợ BQLDA trong tất cả các công việc liên quan đến việc đấu thầu và quản lý hợp đồng; Hỗ trợ MONRE và BQLDA báo cáo, lập ngân sách và quản lý tài chính.

Ngay sau khi đồng kí kết hợp đồng, AMDI và đối tác liên danh đã tiến hành huy động đội ngũ tư vấn là những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực khí tượng – thủy văn; quản lý tài nguyên nước để triển khai các hoạt động khởi động dự án.

Sau hơn 4 tháng triển khai dự án (tháng 4-tháng 9/2016), AMDI đã hỗ trợ BQLDA thực hiện và chuẩn bị hàng chục sản phẩm kỹ thuật; trong đó đáng kể nhất là hoạt động khảo sát thực địa và báo cáo khảo sát, báo cáo khởi đầu,các đề cương tham chiếu, hồ sơ mời bày tỏ quan tâm cho các gói thầu khảo sát bổ sung FS và cập nhật FS.Tất cả các sản phẩm này đều được BQLDA và Ngân hàng thế giới đánh giá cao về chất lượng cũng như tiến độ thực hiện.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng tiếp theo, liên danh tư vấn AMDI tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch tổng thể và các kế hoạch 2 tháng đã được BQLDA phê duyệt để đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Với vai trò là đơn vị chính trong liên danh, cung cấp phần lớn tư vấn (6/8 tư vấn) và đảm nhận phần lớn khối lượng công việc, AMDI một lần nữa khẳng định được uy tín và kinh nghiệm của mình trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quản lý dự án trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước.

Tính đến nay, AMDI đã và đang là đơn vị tư vấn hàng đầu tại Việt Nam được tuyển chọn làm tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật và quản lý dự án cho các Dự án lớn trong lĩnh vực phát triển do WB, ADB tài trợ. 
 
Với tổng số vốn lên đến 30 triệu USD, M-IWRMP là dự án thứ hai trong khu vực được Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho Chương trình Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công. Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển năng lực cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam cũng như các cơ quan liên quan trong việc quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới và những rủi ro khí hậu thông qua cách tiếp cận lưu vực sông và thu thập, phân tích, trao đổi số liệu tài nguyên nước tiến tiến, góp phần thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước Hạ lưu vực sông Mê Công giúp cho phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường. Dự án sẽ được thực hiện tại lưu vực sông Mê Công thuộc Việt Nam, thời gian thực hiện Dự án là 5 năm (2014-2018).
Dự án gồm 01 hợp phần quản lý và 03 hợp phần thực hiện bao gồm: Hợp phần 1: Hỗ trợ xây dựng thể chế trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Lưu vực sông Sesan-Srepok; Hợp phần 2: Xây dựng mạng quan trắc tài nguyên nước vùng biên giới với Cămpuchia và Lào ở lưu vực sông Mê Công và thiết lập hệ thống thông tin tài nguyên nước hiện đại cho vùng lưu vực sông Mê Công của Việt Nam và Hợp phần 3: Tăng cường mạng lưới thông tin khí tượng thủy văn, hệ thống dự báo lũ và hệ thống cảnh báo sớm cho Tây Nguyên.

 

Theo AMDI
 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính