cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone
Ngày 31/05/2017 Liên danh Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) và Công ty TNHH MTV Đào tạo và Cung ứng nhân lực (LETCO) đã ký hợp đồng với Ban Quản lý các Dự án dạy nghề vốn ODA (Ban QLCDA)– Tổng cục Dạy nghề để cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu “Đào tạo giáo viên về xây dựng và sử dụng học liệu mới” nằm trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường kĩ năng nghề” do ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Việt Nam tài trợ. 
 

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế công nghiệp đòi hỏi phải phát triển đội ngũ lao động có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng làm chủ được các phương tiện, máy móc, làm chủ được công nghệ. Trong khi đó nguồn lực tự nhiên và nguồn lực khác là hữu hạn và ngày càng có nguy cơ cạn kiệt, thì nguồn nhân lực có chất lượng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để giành thắng lợi trong cạnh tranh giữa các nền kinh tế. Giáo dục và đào tạo là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao và giáo viên là lực lượng then chốt ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đào tạo nguồn nhân lực. Chính vì vậy muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước hết cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.
 
Dự án “Tăng cường kỹ năng nghề” với nguồn kinh phí dự kiến là 78 triệu USD và thời gian thực hiện từ 21/09/2010 đến 31/08/2017 là sự quan tâm của Chính phủ đối với công tác giáo dục và đào tạo nói chung và lĩnh vực dạy nghề nói riêng. Dự án bao gồm 3 cấu phần chính và nhiều tiểu cấu phần khác nhau, gói thầu “Đào tạo giáo viên về xây dựng và sử dụng học liệu mới” do Liên danh tư vấn AMDI và LETCO thực hiện nằm trong tiểu cấu phần về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Mục tiêu chính của gói thầu là: (i) Nâng cao năng lực giáo viên dạy nghề của 15 trường thuộc Dự án để có thể tự xây dựng, phát triển, sử dụng các học liệu và các công cụ đánh giá phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ năng nghề; (ii) Xây dựng mô hình đào tạo tại chức để nâng cao kỹ năng của giáo viên nhằm đáp ứng việc xây dựng học liệu và các công cụ đánh giá; (iii) Đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực đánh giá tốt để biên soạn bộ công cụ đánh giá cho các trường cao đẳng nghề.
 
Nhiệm vụ chính của liên danh tư vấn là là thiết kế chương trình, tài liệu đào tạo việc xây dựng và sử dụng học liệu mới, các công cụ đánh giá cho mỗi nghề thuộc Dự án và phối hợp với với Ban QLCDA tổ chức các khóa học cho 280 giáo viên từ các cơ sở dạy nghề thuộc dự án và các giáo viên đến từ các trường nằm ngoài dự án nhưng có ngành nghề đào tạo tương tự. 
 
Trước gói thầu này, Viện AMDI đã trúng 02 gói thầu thuộc Dự án Tăng cường kỹ năng nghề về “Nghiên cứu mô hình đào tạo tại doanh nghiệp/Thuế đào tạo nghề” và “Tổ chức tham quan khảo sát nước ngoài cho cán bộ dạy nghề”, điều này tiếp tục khẳng định uy tín của AMDI đối với nhà tài trợ trong lĩnh vực  vấn đào tạo. Bên cạnh đó, với bề dày kinh nghiệm tổ chức hàng trăm khóa đào tạo của các dự án khác nhau và cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho các nhà tài trợ lớn, AMDI tin tưởng rằng Gói thầu sẽ đạt được sự kỳ vọng của các bên liên quan.
 
 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính