cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone
Sáng ngày 28/9/2016 đã diễn ra Lễ ký hợp đồng tư vấn giữa Ban QLDATW Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 giữa (Bộ GD-ĐT) và Liên danh gồm Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) và Công ty tư vấn PRIMEX (Philippines). Liên danh AMDI-PRIMEX đã được trao hợp đồng gói thầu “Tư vấn quản lý và hỗ trợ thực hiện dự án” trị giá 2 triệu USD thuộc “Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” do ADB tài trợ.
 
“Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2” là dự án đầu tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản. Dự án được thực hiện từ năm 2015-2021 với kinh phí 93 triệu USD, trong đó: Vốn vay ưu đãi của ADB (ADF) là 80 triệu USD; Vốn đối ứng phía Việt Nam là 13 triệu USD.
Mục tiêu chính của dự án là tăng cường cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng, sự phù hợp đối với giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số điển hình như: Xây dựng phòng học, nhà vệ sinh; xây dựng sách giáo khoa phù hợp; hỗ trợ các Trung tâm giáo dục thường xuyên; cung cấp chương trình tư vấn hướng nghiệp. Đồng thời, dự án cũng nhằm tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án: Thiết lập cụm trường và mạng lưới giáo viên giữa các trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; tăng cường chất lượng giáo dục các môn khoa học thông qua các cụm trường.
Dự án gồm 4 hợp phần:
  • Hợp phần 1: Tăng cường tiếp cận cho những nhóm khó khăn đối với giáo dục trung học cơ sở và chương trình tương đương giáo dục trung học cơ sở.
  • Hợp phần 2: Nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo dục trung học cơ sở đối với học sinh dân tộc thiểu số thông qua hoạt động biên soạn sách giáo khoa phù hợp với đối tượng vùng miền, bồi dưỡng giáo viên và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.
  • Hợp phần 3: Tăng cường năng lực hệ thống các trường trung học cơ sở ở khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục trung học cơ sở có chất lượng tốt hơn thông qua các cụm trường.
  • Hợp phần 4: Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án, hỗ trợ triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện dự án.
Dự kiến, gói dịch vụ tư vấn này sẽ được triển khai trong 50 tháng, bắt đầu vào ngày 01/11/2016.
Theo AMDI
 
 
 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính