cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Ngày 24/6/2016, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động Văn phòng đại diện tại Thành phố Cần Thơ cho Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI Cần Thơ). Văn phòng AMDI Cần Thơ đặt tại số 21 đường số 6, khu xây dựng Cần Thơ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

AMDI Cần Thơ sẽ là cánh tay nối dài của AMDI để triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án tư vấn và đào tạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam Việt Nam. Hiện nay số lượng dự án hỗ trợ kỹ thuật AMDI triển khai tại đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thảm họa. Tiêu biểu là các Dự án Thích ứng và Phục hồi trước biển đổi khí hậu vùng đồng bằng Sông Cửu Long do USAID tài trợ, Dự án các giải pháp thí điểm thích ứng với lũ lụt tại Đồng Tháp do GIZ tài trợ.

 

 

Với việc thành lập văn phòng đại diện tại Cần Thơ, Viện quản lý và Phát triển Châu Á thực hiện các Dự án của AMDI tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam Việt Nam sẽ hiệu quả hơn. Việc quy tụ, duy trì và phát triển mạng lưới các chuyên gia hàng đầu tại khu vực sẽ được làm chặt chẽ và liên tục hơn.

 

Qua 10 năm trưởng thành và phát triển, với kinh nghiệm thực hiện thành công hàng trăm đề tài nghiên cứu, hàng nghìn dự án tư vấn và đào tạo lớn nhỏ trong các lĩnh vực khác nhau, AMDI được đánh giá là một trong những tổ chức nghiên cứu, tư vấn và đào tạo hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay, AMDI đang mở rộng hoạt động mạnh mẽ sang các nước trong khu vực.

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính