cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Năm 2011, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản (JRC) và Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) tiếp tục hỗ trợ giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối cùng dự án Trồng rừng ngập mặn- giảm nhẹ rủi ro thiên tai (MP-DRR) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) trong khoảng thời gian từ 2011-2015 tại tám tỉnh nằm ở bờ biển Bắc Trung Bộ gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và hai tỉnh thí điểm miền núi là Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

 

Dự án đã được thiết kế với một đánh giá giữa kỳ đã được Viện Quản lý và Phát triển Châu Á thực hiện vào năm 2013 và đánh giá cuối kỳ sẽ được thực hiện trong năm 2015. Đánh giá cuối kỳ được thiết kế để đánh giá các tác động của dự án, mức độ hoàn thành các mục tiêu dự án và kết quả tích lũy trong 5 năm và khảo sát KAP cuối kỳ với đại diện của các đối tượng hưởng lợi, cán bộ VNRC và các tình nguyện viên. Thỏa thuận dự án đã ký kết giữa VNRC với JRC và IFRC chỉ định IFRC thực hiện đánh giá cuối kỳ với sự hỗ trợ và tham gia của VNRC và JRC.

 

DSC_0785

 

Đánh giá cuối kỳ được thực hiện bởi nhóm tư vấn từ Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) gồm ThS Ngô Công Chính, Trưởng nhóm, Chuyên gia về Quản lý rủi ro thiên tai; TS. Ian Wilderspin, Chuyên gia Quản lý thảm họa và Xây dựng năng lực; TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, Chuyên gia về Rừng ngập mặn, để đánh giá các kết quả cụ thể, tác động, hiệu quả, mức độ phù hợp và đặc biệt là tính bền vững của dự án dài hạn Trồng rừng ngập mặn và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (MP DRR) được thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 tại 10 tỉnh: Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc (tỉnh địa bàn của dự án) để xác định các điểm mạnh, điểm yếu, bài học kinh nghiệm và đưa ra khuyến nghị cho việc lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong tương lai (CBDRM) để tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng tại Việt Nam.

 

DSC_0795

 

Đánh giá cuối kỳ được thực hiện nhằm mục đích:

  • Đánh giá tác động của dự án trong giai đoạn từ 2011 đến 2015;
  • Rà soát sự hình thành tính bền vững của dự án bao gồm việc tích hợp vào các chương trình khác
  • Đánh giá những thành tựu của dự án, kết quả, điểm mạnh và điểm yếu so với các mục tiêu dự án và kết quả được xác định trong đề xuất dự án và đã được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn của IFRC/VNRC;
  • Đánh giá sự hài lòng của đối tượng hưởng lợi;
  • Đánh giá KAP các nhóm mục tiêu so với các phát hiện trong đánh giá giữa kỳ; và
  • Rút ra những phát hiện mới và các bài học kinh nghiệm.

 

DSC_0802 

 

Hiện tại nhóm đánh giá của Viện Quản lý và Phát triển Châu Á đã hoàn thành khảo sát tại 6 tỉnh dự án là Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa. Theo kế hoạch, toàn bộ hoạt động khảo sát sẽ kết thúc ngày 17 tháng 9. Sau khi tiến hành khảo sát thực địa, dữ liệu định tính từ các cuộc phỏng vấn sâu với các bên liên quan, thảo luận nhóm với giáo viên và học sinh, số liệu định lượng từ khảo sát hộ gia đình sẽ được tổng hợp và mã hóa phục vụ phân tích và viết báo cáo.

Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng liên hệ với Ông Ngô Công Chính, trưởng nhóm đánh giá, qua email chinhnc@amdi.vn

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính