cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone
Trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 năm 2017 tại Hà Nội, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), với vai trò là Tư vấn thực hiện Dự án,  đã tổ chức thành công Khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý cao cấp của Tổ chức quản lý điểm đến (DMO), thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng. 
 
Ảnh: Các học viên nhận chứng chỉ đào tạo sau khi kết thúc khóa học tại Hà Nội ngày 14/7/2017
 
Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, được triển khai để khắc phục một số vấn đề về du lịch đang cản trở sự tăng trưởng toàn diện. Tác động của Dự án được mong đợi sẽ gia tăng và phân bổ công bằng hơn các lợi ích kinh tế tại Việt Nam. Kết quả của Dự án hướng đến việc tăng thu nhập cho người dân sinh sống tại các vùng kém phát triển thuộc Hành lang ven biển Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng và các vùng ven biên giới của Việt Nam, cụ thể là các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Kiên Giang. 
 
Chương trình đào tạo của Dự án bao gồm 01 khóa đào tạo Đào tạo viên tổ chức tại Hà Nội trong tháng 7/2017 và 05 khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo dành cho cán bộ quản lý DMO của các Ban thực hiện dự án (PIU) được tổ chức trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2017 tại các tỉnh. Chương trình đào tạo nhằm mục tiêu hỗ trợ các PIU  trong việc thành lập và quản lý điểm đến; hỗ trợ PCU trong việc đẩy nhanh tiến độ thành lập và nâng cao năng lực  cho các Tổ chức quản lý điểm đến (DMO), đồng thời phát triển đội ngũ Đào tạo viên để thực hiện hoạt động đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho quản lý cao cấp của Tổ chức điểm đến (DMO) tại các địa phương mục tiêu. 
 
Khóa đào tạo cho Đào tạo viên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 bao gồm 25 Học viên đến từ 5 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Kiên Giang. Kết thúc khóa học, các học viên được nhận Chứng chỉ từ Ban quản lý Dự án Trung ương. Thành công của khóa đào tạo này sẽ là cơ sở để AMDI tiếp tục tổ chức thành công 5 khóa đào tạo tại các tỉnh trong thời gian tới theo đúng tiến độ và yêu cầu của Dự án./.
 
 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính