cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Ngày 11/04/ 2016 tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp với Viện Quản lý Châu Á (AMDI) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả các nghiên cứu đầu vào thuộc khuôn khổ dự án READY do USAID tài trợ.

Buổi hội thảo có sự tham gia của đại diện USAID, đại diện Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), Trung tâm nghiên cứu môi trường và Cộng đồng (CECR), Đại diện UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Thanh niên các tỉnh Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, các chuyên gia về biến đổi khí hậu cùng các tổ chức NGO liên quan đến biến đổi khí hậu cũng tham dự sự kiện.

Mở đầu hội thảo ông Ngô Công Chính, Phó viện trưởng của viện AMDI đã giới thiệu tổng quan về hội thảo và cập nhật tiến độ triển khai dự án. Mục đích chính của hội thảo là nhằm cập nhật tiến độ thực hiện dự án READY, chia sẻ kết quả với các bên liên quan của dự án, tiếp nhận các ý kiến phản hồi để hoàn thiện các chỉ số đầu vào sẽ được sử dụng để lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cấp huyện. Bên cạnh đó, dự án cũng rút kinh nghiệm để hoàn thiện các hoạt động tiếp theo cho hai huyện Giao Thủy và Cát Hải. 

 Cũng trong buổi hội thảo, các đại biểu đã hiểu thêm về tình hình biến đổi khí hậu và kịch bản nước biển dâng ở Việt Nam thông qua phần trinh bày của Tiến sĩ Bùi Minh Tăng: “Ở Việt Nam, 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0.5˚ C đến 0.7˚ C, mực nước biển dâng khoảng 20cm, hiện tượng El-Nino, La-Nina ngày càng tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. Biến đổi khí hậu đã làm cho thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng nghiem trọng. Theo tính toán, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thẻ tăng lên 3˚ C, mực nước biển có thể dâng 1m vào năm 2100”. 

 

Trong phần thảo luận, các đại biểu đại diện cho các huyện, xã và ĐoànThanh niên đã có dịp thảo luận về thực trạng biến đổi khí hậu tại địa phương, vai trò của thanh niên trong việc tham gia và đưa sáng kiến với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn và thuận lợi trong việc kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động của địa phương. Đại diện UBND huyện Tiền Hải cho biết: “Hiện nay khó khăn lớn nhất tại địa phương là việc thiếu đội ngũ thanh niên trẻ, do phần lớn đội ngũ thanh niên đều đi học xa nhà. Vì vậy, việc kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu gặp nhiều khó khăn.”

 

Tại Hội thảo, các Báo cáo được trình bày bao gồm:
- Đánh giá về xu hướng BĐKH, kịch bản nước biển dâng
- Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng BĐKH (PVCA)
- Đánh giá đầu kỳ Kiến thức- Thái độ- Thực hành của cộng đồng
- Đánh giá năng lực tổ chức Đoàn thanh niên trong thích ứng BĐKH.
Các kết quả nghiên cứu tập trung vào cấp huyện

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho dự án trong giai đoạn triển khai tiếp theo. Các kết quả đầu kỳ nói trên sẽ là cơ sở để lập kế hoạch thích ứng BĐKH, tổ chức sự kiện truyền thông và thực hành các sáng kiến thích ứng BĐKH do thanh niên địa phương đề xuất.

*Nguồn: MCD

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính