cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Dự án Hỗ trợ Chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) do Liên minh châu Âu tài trợ và Bộ Công thương thực hiện nhằm hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mai toàn cầu, ASEAN và tiểu vùng, tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, tối đa hóa lợi ích của sự phát triển kinh tế, bao gồm tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Dự án được triển khai từ tháng 9/2012 đến tháng 1/2018. Tháng 6/2015, sau hơn 2 năm đi vào triển khai, theo quy định của EU, một đoàn chuyên gia độc lập đã được EU cử sang Việt Nam để thực hiện việc đánh giá giữa kỳ dự án EU-MUTRAP. Đoàn chuyên gia đã thực hiện khảo sát qua bảng hỏi, phỏng vấn và nghiên cứu để có được những đánh giá toàn diện và sát thực nhất về việc triển khai dự án, tính hiệu quả và tác động của nó đối với các đơn vị hưởng lợi và quá trình hội nhập của Việt Nam, từ đó khuyến nghị cho các hoạt động trong giai đoạn còn lại của dự án.

 

WP_20150625_09_14_52_Pro_-_Copy

 

Ngày 26/6/2015, đoàn chuyên gia đánh giá giữa kỳ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo thông báo kết quả làm việc của đoàn và tham vấn ý kiến của các bên đối với những đánh giá và khuyến nghị để giúp dự án triển khai tốt hơn nữa trong thời gian tới. Tham dự hội thảo có ông Bryan Fornari – Phó Ban Hợp tác & Phát triển Phái đoàn EU tại Việt Nam, ông Bùi Huy Sơn – Giám đốc Dự án EU-MUTRAP và 2 chuyên gia đánh giá độc lập cùng đại diện nhiều cơ quan bộ, ban ngành, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp là đơn vị hưởng lợi, đại diện các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế. Hội thảo đã nghe 2 chuyên gia đánh giá độc lập trình bầy tóm tắt các kết quả đánh giá sơ bộ và những khuyến nghị cho việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo của Dự án. Đặc biệt hội thảo đã nghe ý kiến đóng góp của đại diên 13 cơ quan với nhiều ý kiến xác đáng và sâu sắc, đóng góp cho báo cáo đánh giá giữa kỳ của nhóm chuyên gia và, quan trọng hơn nữa, đóng góp cho việc hoàn thiện cơ chế quản lý, phương hướng triển khai trong thời gian tới của dự án EU-MUTRAP. Tất cả các ý kiến đều đánh giá cao vai trò của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, của Ban Quản lý Dự án EU-MUTRAP trong việc triển khai các hoạt động của Dự án hỗ trợ tích cực cho các đơn vị hưởng lợi, thể hiện tính chuyên nghiệp, sự nhiệt tình trong quá trình phối hợp với các đơn vị hưởng lợi và các bên có liên quan khác. Các ý kiến cũng thống nhất cao cho rằng hoạt động của các chuyên gia trong nước và quốc tế đã tạo nên những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho việc hoạch định chính sách, xây dựng năng lực cho nhiều cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên những hiệu ứng tích cực cho quá trình hội nhập và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để Phái đoàn Liên minh châu ÂU tại Việt Nam, Ban Quản lý Dự án EU-MUTRAP, các đơn vị hưởng lợi, các đơn vị cung cấp tư vấn trong nước và quốc tế được trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tìm các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để dự án sẽ phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của các đơn vị hưởng lợi và, quan trọng hơn, đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn cho sự phát triển của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính