cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone
Ngày 19/01/2017, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, UBND huyện Tiền Hải, Đoàn Thanh niên huyện Tiền Hải, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã tổ chức thành công sự kiện “Tuyên truyền, chia sẻ những sáng kiến xanh của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Chương trình thu hút sự quan tâm của hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
 

Sự kiện “Tuyên truyền, chia sẻ những sáng kiến xanh của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”
 
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của Thanh niên trong thích ứng BĐKH vùng Đồng bằng sông Hồng” (Ready). Với nguồn tài trợ từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), dự án Ready được thực hiện bởi 3 tổ chức phi chính phủ gồm Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), AMDI và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR). Dự án triển khai với đối tác địa phương của 3 huyện thuộc 3 tỉnh ở vùng châu thổ sông Hồng là Giao Thủy (Nam Định), Cát Hải (Thái Bình), thuộc khu dự trữ sinh quyển liên tỉnh châu thổ sông Hồng và huyện Cát Hải (Thành phố Hải Phòng) thuộc Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Trong các hoạt động của dự án, thanh niên đóng vai trò nòng cốt thực hiện các kế hoạch và sáng kiến thích ứng BĐKH tại địa phương.
 
Mục đích chính của sự kiện nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo vệ đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Rộng hơn nữa, sự kiện mang thông điệp về hình thành nếp sống văn minh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
 

Sáng kiến làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi
 
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều sáng kiến xanh của thanh niên đã được chia sẻ điển hình như làm phân bón hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp và chất thải gia súc; làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, ủ phân từ bèo tây; cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên; trồng cây xanh bảo vệ môi trường; phân loại rác thải tại nguồn v.v. nhận được sự ủng hộ của cộng đồng và sự quan tâm của các chuyên gia trong ngành. Các sáng kiến được chia sẻ bởi thanh niên, điều này thể hiện thanh niên luôn phát huy vai trò xung kích trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông qua chương trình này, dự án cũng khuyến khích các cá nhân, tổ chức có sáng kiến thiết thực tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình tại địa phương. 
 
Là một huyện ven biển của tỉnh Thái Bình với 35 xã, thị trấn, Tiền Hải có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội một cách đa dạng, song cũng không tránh khỏi việc phải hứng chịu những diễn biến bất thường của thời tiết gây ra do BĐKH. Tiền Hải và các vùng dự án khác tại đồng bằng sông Hồng đang từng bước điều chỉnh chiến lược phù hợp để có tầm nhìn bao quát hơn, dự đoán trước những tác động của BĐKH tới sản xuất và đời sống người dân, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội bền vững.
 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính