cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone

Chiều ngày 07 tháng 07 năm 2016, Sở Ngoại vụ Tp Hà Nội phối hợp với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp thu hút nguồn lực Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đóng góp vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội của Hà Nội”.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Kế hoạch “Khảo sát, đánh giá thực trạng đóng góp của NVNONN đối với Thành phố trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ (KHCN) và đầu tư Kinh doanh Thương mại (KDTM); Nghiên cứu các chính sách liên quan, đề xuất khuyến nghị điều chỉnh chính sách và công tác hướng dẫn thực hiện chính sách nhằm thu hút NVNONN về Tp Hà Nội”. 

 

Bên cạnh các công cụ đánh giá khác là tham vấn ý kiến của chuyên gia và khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn đối lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan, các nhà đầu tư và trí thức NVNONN, Tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá một cách cụ thể hơn nữa thực trạng đóng góp của NVNONN trong sự phát triển của Thành phố đồng thời cùng thảo luận đưa ra các  đề xuất, giải pháp giúp Thành phố thúc đẩy việc thu hút đầu tư từ nguồn lực NVNONN, đặc  biệt trong lĩnh vực đầu tư KDTM và KHCN.

Tọa đàm do Giám đốc Sở Ngoại vụ - Ông Phạm Vinh Quang chủ trì, với sự tham gia của đại diện nhóm chuyên gia AMDI là ông Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với NVNONN, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN và đại diện một số Bộ, Sở ngành, các đơn vị trực thuộc Thành phố và các nhà đầu tư, nhà trí thức, nhà khoa học là NVNONN.

Sau phần khai mạc của chủ trì tọa đàm, ông Nguyễn Phú Bình đại diện cho Nhóm nghiên cứu AMDI đã trình bày sơ bộ kết quả khảo sát NVNONN. Đại diện các Sở ngành Thành phố đã đóng góp những ý kiến nhận xét và bổ sung nội dung báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu NVNONN cũng tích cực trao đổi, thảo luận đóng góp những ý kiến thiết thực về những điểm đạt được và hạn chế trong chính sách và thực hiện chính sách nhằm thu hút nguồn lực của NVNONN của  Thành phố, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể cho Thành phố nhằm để khắc phục và cải thiện thu hút nguồn lực NVNONN trong tương lai.

Mọi ý kiến đóng góp tại tọa đàm được nhóm chuyên gia AMDI tổng hợp và tiếp tục hoàn thiện báo cáo. Với những kết quả nghiên cứu đạt được, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á tin tưởng rằng đây sẽ là những cơ sở hữu ích góp phần cải thiện thu hút nguồn lực NVNONN về Tp Hà Nội.

 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính