cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone
Viện Nghiên cứu và Phát triển Châu Á (AMDI) đang tìm kiếm một nhà tư vấn hoặc nhóm để hoàn thành một bộ phim tài liệu về án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng” (READY). Dự án được tài trợ bởi USAID.
 
Ứng viên quan tâm vui lòng nộp đề xuất bằng Việt Nam hoặc Tiếng Anh, trong đó bao gồm:
 
  • Ý tưởng ban đầu cho kịch bản, phương pháp,  kế hoạch và CV của người tham gia.
  • Đề xuất ngân sách liên quan đến việc sản xuất phim.
  • Đường link ví dụ về phim mẫu mà các nhà tư vấn đã từng tư vấn, sản xuất.

Hạn chót nộp hồ sơ:  5h00pm ngày 28 tháng 2 năm 2017.
 
Gửi đến: chitl@amdi.vn với tiêu đề “Sản xuất phim tư liệu cho dự án READY”. 
 
Đề nghị thành công sẽ được lựa chọn trên cơ sở cạnh tranh, với những cân nhắc trên chất lượng của các đề xuất kỹ thuật và chi phí-hiệu quả của đề xuất.
 
Tin Tuyển dụng

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính