cartoon porn pic
free celeb sex tapes
porn for iphone
Tháng 7/2016, Viện AMDI đã chính thức ký Hợp đồng tư vấn quản lý dự án Giai đoạn 2 cho Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - CBDRM” thuộc dự án Quản lý Thiên tai (VNHaz-WB5) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Hợp phần 3 về CBDRM được triển khai tại 10 tỉnh với 100 xã dự án, tập trung ở khu vực Trung Bộ bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận. Thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng, kết thúc vào đầu năm 2019.

Ngay sau khi ký Hợp đồng, Viện AMDI đã huy động các tư vấn đều là những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM), giảm nhẹ rủi ro thiên tai, truyền thông, thể chế và giám sát, đánh giá (M&E).

Đội ngũ tư vấn của Viện AMDI trực tiếp hỗ trợ Ban quản lý dự án trung ương (CPMO) và Ban quản lý dự án các tỉnh (PPMU) và các xã nhằm tư vấn kỹ thuật cho Hợp phần 3. Nhóm tư vấn sẽ hỗ trợ, tư vấn về việc lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng tại các thôn, xã; giám sát thực hiện kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai; tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân; hướng dẫn và giám sát việc thực hiện và cập nhật hệ thống giám sát và đánh giá (M&E). Việc hỗ trợ, giám sát và tư vấn cho PPMU các tỉnh sẽ được thực hiện thường xuyên thông qua việc gửi các biểu mẫu báo cáo tiến độ và kế hoạch cũng như việc đi thực địa định kỳ hoặc đột xuất của đội tư vấn. Đội tư vấn sẽ thường xuyên đi thực địa, để trực tiếp tham gia các hoạt động CBDRM và hỗ trợ kỹ thuật cho 100 xã để đảm bảo việc giám sát, tư vấn kịp thời cho các tỉnh.

 Đội tư vấn AMDI hỗ trợ và tham gia Hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1 và hướng dẫn thực hiện Giai đoạn 2, Hợp phần 3, Dự án Quản lý thiên tai” tại Đà Nẵng ngày 5/8/2016 (Ảnh: Bùi Thị Mai, Tư vấn AMDI)
 
Đội trưởng đội tư vấn, ông Đặng Văn Tạo trình bày kế hoạch chi tiết tư vấn và hỗ trợ Ban quản lý dự án các tỉnh thực hiện hoạt động của Dự án tại  hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1 và hướng dẫn thực hiện Giai đoạn 2, Hợp phần 3, Dự án Quản lý thiên tai” tại Đà Nẵng ngày 5/8/2016 (Ảnh: Bùi Thị Mai, Tư vấn AMDI)
 
Thông qua việc thực hiện tổng thể các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai bao gồm các biện pháp công trình, phi công trình, Dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của các xã và tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai tại các địa phương triển khai dự án.

Những kinh nghiệm bài học hay sẽ được AMDI chia sẻ cho các tỉnh, các tổ chức phi chính phủ khác thông qua các nhóm làm việc về Quản lý thiên tai (DMWG), nhóm làm việc về Biến đổi khí hậu (CCWG), cũng như qua các buổi hội thảo, chuyên đề về CBDRM. Qua đó, những kinh nghiệm thực tiễn sẽ được chia sẻ, nhân rộng và áp dụng phù hợp vào bối cảnh của Việt Nam.
Trở thành đơn vị tư vấn kỹ thuật duy nhất cho Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, góp phần thực hiện Đề án 1002 của Chính phủ về CBDRM tại Việt Nam, Viện AMDI một lần nữa khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến dự án vui lòng liên hệ với ông Ngô Công Chính, email: chinhnc@amdi.vn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á.  
 

Một số nhà tài trợ và khách hàng chính