27/07/2018

Đào tạo

Viện AMDI đặc biệt có thế mạnh trong việc thiết kế, tổ chức các khóa đào tạo. Các khóa đào tạo được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu cụ thể và đa dạng của học viên và được triển khai trong một môi trường học tập chuyên nghiệp.

 Viện AMDI tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo để đảm bảo chương trình, tài liệu đào tạo được thiết kế phù hợp nhất với điều kiện thực tế của khách hàng. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của các giảng viên quốc tế được cộng hưởng và kết hợp nhuần nhuyễn với văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam để phát huy tối đa tính hiệu quả và thực tiễn của khóa học.

Trong những năm qua, Viện AMDI đã tổ chức nhiều khóa đào tạo các kỹ năng quản lý, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp cho hơn 10.000 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển khoa học quản lý tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Viện AMDI có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn về các chủ đề: du lịch, thương mại, quản lý thảm họa, biến đổi khí hậu, ... với sự tham gia của nhiều bên liên quan đến từ các Bộ, ngành, nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế và đại diện cộng đồng. Viện AMDI thiết lập mạng lưới các đối tác và chuyên gia trong, ngoài nước và đã tổ chức thành công các khóa tham quan - học tập - trao đổi kinh nghiệm (study tour) trong các lĩnh vực như: dy nghề, du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, y tế,...