06/08/2018

Nghiên Cứu

Theo Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đã ra minh chứng cho thấy mực nước biển dâng, thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và gia tăng tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan là hệ quả của biến đổi khí hậu. Sự thay đổi này là mối đe dọa đặc biệt về môi trường, kinh tế và xã hội cho các vùng dễ bị tổn thương như vùng biển, vùng trũng và vùng đồng bằng. Do vị trí địa lý, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tồn thương nhất trên thế giới khi có tới hơn 3000 km tiếp giáp với Biển Đông liên tục đối mặt với bão lũ và Vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nghiệm trọng bởi nước biển dâng.

Với bối cảnh như vậy, Trung tâm Giảm nhẹ rủi ro thảm họa và Biến đổi khí hậu thuộc Viện Quản lý và Phát triển Châu Á được thành lập nhằm nghiên cứu và tư vấn các vấn đề về chính sách, chiến lược và triển khai các dự án giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời Trung tâm còn nghiên cứu và tư vấn các biện pháp quản lý và các hoạt động nâng cao nhật thức về rủi ro thảm họa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân sống trong khu vực dễ bị tổn thương

Để đạt được mục tiêu trên, hiện nay Trung tâm đã xây dựng một mạng lưới các chuyên gia tư vấn và nghiên cứu về giảm thiểu rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu, về môi trường và phát triển nông thôn. Các cán bộ kỹ thuật và chuyên gia tư vấn của Trung tâm đều tốt nghiệp Thạc sỹ và Tiến sỹ tài các trường đại học danh tiếng trên thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm công tác. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu áp dụng trên thế giới được chúng tôi cập nhập và cải thiện để thích ứng với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chúng tôi luôn nỗ lực để các sản phảm nghiên cứu và tư vấn của Trung tâm luôn đảm bảo tính chính xác (validity), trung thực (reliability/ accountability), hiệu quả (efficiency) và khả thi (applicability).