26/07/2018

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo, tư vấn và nghiên cứu về quản lý hàng đầu trong khu vực Châu Á.

Sứ mệnh

Viện AMDI cam kết mang lại cho khách hàng những sản phẩm giáo dục đào tạo chất lượng; giải pháp tư vấn hiệu quả, tiết kiệm mang tính chuyên môn cao, tạo ra những công trình nghiên cứu mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng.