20/09/2021

Liên danh AMDI-COTETEC ký Hợp đồng Tư vấn hỗ trợ thực hiện Dự án trị giá hơn 1,4 triệu Đô la Mỹ do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Liên danh Tư vấn Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI, thành viên đứng đầu liên danh – Việt Nam) và Công ty TNHH Thiết bị COTETEC (Lào) ký kết hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện dự án Quản lý Thủy lợi đầu nguồn và Cơ sở Hạ tầng Nông thôn bền vững tại hai tỉnh Luang Prabang và Xayaboury  trị giá 1.476.904 USD với Cục Thủy lợi, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào.

 

Họp khởi động dự án với Cục Thủy lợi, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào

Dự án Quản lý Thủy lợi Đầu nguồn và Cơ sở Hạ tầng Nông thôn Bền vững là dự án sử dụng vốn vay ODA của ADB do Bộ Nông Lâm nghiệp Lào là cơ quan chủ quản được thực hiện trong vòng 7 năm. Phạm vi thực hiện dự án tại 6 tỉnh, gồm Viêng Chăn, Luang Prabang, Xayaboury, Xieng Khouang và Houaphan.

Hợp đồng Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án giữa liên danh AMDI – COTETEC và Cục Thủy lợi Lào được thực hiện tại 2 tỉnh  Luang Prabang và Xayaboury trong vòng 72 tháng từ tháng 09/2021 đến tháng 09/2027 với mục tiêu phối hợp và hỗ trợ BQLDA hai tỉnh Prabang và Xayaboury triển khai các hoạt động của Dự án.  

Trong những năm qua, AMDI luôn đứng top đầu các  đơn vị tư vấn tại Việt Nam được ADB tin tưởng thực hiện các dự án vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay của ADB. Hợp đồng tư vấn được ký kết giữa liên danh AMDI – COTETEC với Cục Thủy lợi Lào cho thấy những nỗ lực không ngừng của Viện AMDI trong định hướng phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng sang thị trường các quốc gia trong khu vực Châu Á. Đây là hợp đồng thứ 3 AMDI được trao thầu trong năm 2020-2021 tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, điều này càng củng cố vị thế của AMDI tại thị trường Lào, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tổ chức cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo, tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển hàng đầu trong khu vực Châu Á. 

Tin Liên Quan