14/04/2022

VIỆN AMDI KÝ KẾT THÀNH CÔNG HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÙNG TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) đã ký kết hợp đồng Tư vấn Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực dạy và học Công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường THPT tại Hải Phòng với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (World vision Việt Nam).

Họp khởi động Hợp đồng tư vấn giữa AMDI và World Vision Việt Nam ngày 14/4/2022

Dự án Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường THPT tại Hải Phòng (Dự án ITSY) là dự án sử dụng vốn tài trợ thông qua Qũy ủy thác cộng đồng Hàn Quốc (CCK), được thực hiện bởi World vision Việt Nam với thời gian thực hiện dự án từ tháng Tháng 11/2021 – 10/2023. Địa điểm thực hiện dự án tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.  

Hợp đồng tư vấn ký kết giữa AMDI và World vision Việt Nam về Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực dạy và học Công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường THPT tại Hải Phòng thuộc dự án ITSY với thời gian thực hiện từ 11/04/2022 đến 21/5/2022 tại 04 trường mục tiêu của quận Ngô Quyền bao gồm trường THPT Thái Phiên, Thăng Long, Marie Curie và Hằng Hải. Mục đích của hợp đồng tư vấn nhằm thu thập dữ liệu cơ sở cho các chỉ số, mục tiêu và kết quả, đồng thời tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo của học sinh và giáo viên tại các trường học, từ đó xác định nội dung đào tạo mà học sinh và giáo viên cần cho việc giảng dạy.

Đây là hợp đồng tư vấn hợp tác đầu tiên giữa  AMDI với World vision Việt Nam trong số hơn 500 hợp đồng dịch vụ tư vấn mà AMDI đã và đang thực hiện. Hợp đồng đã củng cố thêm niềm tin của các nhà tài trợ quốc tế với AMDI, đồng thời cũng là tiền đề để AMDI tiếp tục hợp tác thực hiện các hợp đồng tư vấn khác trong tương lai với World vision Việt Nam.     

Tin Liên Quan