14/07/2022

LIÊN DANH VIỆN AMDI & CEFD THÀNH CÔNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG "DỊCH VỤ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI 41 XÃ TẠI NAM ĐỊNH VÀ THANH HÓA"

Liên danh Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) và Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) thành công ký kết Hợp đồng “Dịch vụ tổ chức lớp tập huấn Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 41 xã tại Nam Định và Thanh Hóa (Gói thầu Số. N-220402)”.

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Liên danh Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) và Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) đã ký kết hợp đồng Dịch vụ tổ chức lớp tập huấn Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 41 xã tại Nam Định và Thanh Hóa (Gói thầu Số. N-220402)” trị giá 160.950 USD với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Hợp đồng Dịch vụ tổ chức lớp tập huấn Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 41 xã tại Nam Định và Thanh Hóa (Gói thầu Số. N-220402)” nằm trong khuôn khổ hoạt động 1.2.2.3 và Hoạt động 3.1.3.4, “Tổ chức lớp tập huấn ở 137 xã (TOF) của  dự án Tăng cường khả năng chống chịu với tác động của BĐKH cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” được triển khai tại 06 tỉnh, bao gồm Nam Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cà Mau do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ.

Mục đích hợp đồng tư vấn là nhằm hỗ trợ Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổng cục Phòng chống thiên tai và Ban Quản lý dự án các tỉnh triển khai các lớp tập huấn QL/ĐGRRTT-DVCĐ/TƯBĐKH tại 137 xã thuộc 6 tỉnh Dự án cho đến tháng 12/2022.

Trong những năm qua, Viện AMDI luôn đứng top đầu các  đơn vị tư vấn tại Việt Nam được các nhà tài trợ quốc tế tin tưởng thực hiện các dự án vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay. Hợp đồng tư vấn được ký kết giữa Liên danh Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) và Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cho thấy sự tín nhiệm của các tổ chức tài trợ quốc tế đối với Viện trong lĩnh vực tư vấn và mở rộng tầm ảnh hưởng của Viện AMDI trong lĩnh vực tư vấn tại Việt Nam. Hợp đồng cũng là tiền đề để AMDI tiếp tục thực hiện các hợp tác trong tương lai với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

 

Tin Liên Quan