06/07/2021

Viện AMDI ký Hợp đồng tư vấn “Khảo sát Thái độ, kiến thức và hành vi cuối kỳ về giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ ở Quảng Bình” với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đã ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn “Khảo sát Thái độ, kiến thức và hành vi cuối kỳ về giáo dục phòng tránh bom mìn, vật nổ ở Quảng Bình năm 2021”. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Dự án được thực hiện từ đầu năm 2018 và đang ở giai đoạn hoàn thành.

Nhiệm vụ khảo sát cuối kỳ được thực hiện trong 3 tháng, thu thập dữ liệu tại 16 xã của 4 huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy, Bố Trạch và Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình để đánh giá sự thay đổi về Thái độ, kiến thức và hành vi của người dân như một kết quả của Dự án.

Hoạt động khảo sát đánh giá là một trong những dịch vụ tư vấn chính và hiệu quả mà Viện AMDI thực hiện ngay từ những ngày đầu thành lập. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Viện AMDI được Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tin tưởng trao thầu thực hiện các các hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực khảo sát đánh giá.

Hợp đồng được ký kết trong bối cảnh khó khăn về kinh tế chung do đại dịch Covid-19 của Việt Nam và thế giới, thể hiện niềm tin vững chắc của các đối tác đối với Viện AMDI, hứa hẹn những hợp tác lớn hơn giữa AMDI và UNDP cũng như các tổ chức phát triển khác trong tương lai.

Tin Liên Quan