06/08/2018

Dự án sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại Kiên Giang

Tên dự án: Dự án sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại Kiên Giang

1.       Thời gian: tháng 1/2014 - tháng 12/2015

2.       Địa điểm: Xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

3.       Mục tiêu: Tăng cường năng lực tổ chức và con người trong xây dựng và thực hiện các kế hoạch và chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH); Nâng cao hiệu quả của chính sách, công cụ, phương pháp và thực tiễn trong việc đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái và khả năng chống chịu với khí hậu; Thí điểm và nhân rộng các hoạt động điển hình về thích ứng với BĐKH.

4.       Hoạt động chính:

(i)      Đánh giá tính dễ bị tổn thương theo các chủ đề: sinh kế, hệ sinh thái, rủi ro thảm họa và giới;

(ii)    Tích hợp kế quả nghiên cứu khoa học từ Báo cáo tác động BĐKH của dự án USAID Mekong ARCC vào quá trình ra quyết định thích ứng của cộng đồng;

(iii)   Hỗ trợ cộng đồng xác định và phân tích những lựa chọn thích ứng với BĐKH về hành vi và giải pháp kỹ thuật;

(iv)  Hỗ trợ cộng đồng xác định ưu tiên và đề xuất một vài lựa chọn thích ứng với BĐKH;

(v)    Hỗ trợ cộng đồng thiết kế một hệ thống giám sát;

(vi)  Hỗ trợ thực hiện một số hoạt động thích ứng với BĐKH đã lựa chọn và vận hành hệ thống giám sát;

(vii) Thực hiện nhân rộng các bài học và thực tiễn tốt.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

6.       Đơn vị hưởng lợi: Người dân xã Thuận Hòa; Chính quyền địa phương; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Chữ thập đỏ.

7.       Nhà tài trợ: USAID thông qua Công ty DAI-Dự án USAID MeCong ARCC

8.       Ngân sách: 380,915 USD

Tin Liên Quan