31/08/2022

CHỦ TICH AMDI GROUP - VIỆN TRƯỞNG VIỆN AMDI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LÀO

Từ ngày 24 tháng 07 năm 2022 đến ngày 26 tháng 07 năm 2022, Đoàn công tác Viện quản lý và phát triển Châu Á do Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đức - Viện trưởng Viện Quản lý và Phát triển Châu Á đã có chuyến thăm quan và làm việc tại CHDCND Lào.

Trong khuôn khổ chuyến công tác đoàn đã làm việc với các đối tác của AMDI để đánh giá tiến độ thực hiện các Dự án của AMDI tại CHDCND Lào và giải quyết các khó khăn vướng mắc của Dự án cũng như mở rộng quan hệ hợp tác giữa AMDI và các đối tác CHDCND Lào. 

1. Dự án Nước sạch và Vệ sinh môi trường (Scaling-Up Water Supply, Sanitation and Hygiene Project - SWSSHP): Đoàn làm việc với Cục trưởng Cục nước sạch Bộ Giao thông Công trình Lào; ông Somphong SITHIVONG và các thành viên trong Ban quản lý Dự án.

Tại buổi làm việc, đoàn đã rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện của Dự án và trao đổi các vướng mắc khó khăn thực hiện dự án trong bối cảnh đại dịch covid-19 những năm vừa qua cũng như những khó khăn về xăng dầu tại Lào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Cục nước sạch.

2. Dự án Quản lý Thủy lợi đầu nguồn và Cơ sở Hạ tầng Nông thôn bền vững tại hai tỉnh Luang Prabang và Xayaboury: Đoàn làm việc với Phó cục trưởng cục Thủy lợi – Bộ Lâm Nông nghiệp Lào – Bà Bouthiene Vongkaysone 

Phó cục trưởng đánh giá cao chuyến thăm quan và làm việc của Đoàn công tác Viện AMDI và  mong muốn tư vấn Viện AMDI có thể hỗ trợ BQLDA hai tỉnh Luangprabang and Xayaboury triển khai hiệu quả Dự án tại hai tỉnh. Viện trưởng viện AMDI có lời mời Dự án sang thăm và trao đổi kinh nghiệm triển khai dự án với các bộ ban ngành tại Việt Nam.

3. Trường đại học quốc gia Lào – Đoàn làm việc với TS. Vatthanamixay Chansomphou–Khoa môi trường thuộc Trường đại học quốc gia Lào 
Hai bên đã trao đổi khoa học liên quan đến chuẩn bị Đề xuất dự án quy hoạch rừng theo phương thức vận trù học và đảm bảo sự tham gia của nữ giới trong quy hoạch rừng do RECOFTC tài trợ giữa Đại học Khoa học tự nhiên, Viện AMDI, Viện Quy hoạch rừng Việt Nam và Đại học quốc gia Lào.
Chuyến thăm quan và làm việc của Viện trưởng Viện AMDI trong năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào càng củng cố thêm mối quan hệ hợp tác gắn bó dài lâu giữa Việt Nam và Lào.


 

Tin Liên Quan