14/08/2021

Liên danh AMDI-NCERWASS-BMEC ký Hợp đồng Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án trị giá hơn 3 triệu Đô la Mỹ do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Lào

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Liên danh Tư vấn Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI, thành viên đứng đầu liên danh), Trung tâm Quốc gia Nước sách và Vệ sinh môi trường nông thôn (NCERWASS, thành viên) và Công ty TNHH Tư vấn & Kỹ thuật BMEC (BMEC, thành viên) đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án Nước sạch và Vệ sinh môi trường (Scaling-Up Water Supply, Sanitation and Hygiene Project - SWSSHP) trị giá 3,28 triệu USD với Cục Nước sạch, Bộ Giao thông và Công trình, Lào.

Họp đàm phán ký hợp đồng

Dự án Nước sạch và vệ sinh môi trường là dự án sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới, do Bộ Giao thông và Công trình, Lào là cơ quan chủ quản dự án. Thời gian thực hiện dự án từ 8/2019 - 3/2024; tổng kinh phí dự án là 25.4 triệu USD. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án gồm: Cục Thủy lợi (DWS), Bộ Giao thông và công trình và Bộ Y tế. Ngoài ra, một số đơn vị tham gia phối hợp gồm có Bộ Giáo dục thể thao, Bộ tài nguyên môi trường, Bộ Tài Chính. Phạm vi thực hiện dự án gồm 12 huyện thuộc 4 tỉnh dự án là 12 huyện trong bốn tỉnh: Xiengkhuang, Huaphanh, Oudomxay và Phongsaly.

Hợp đồng tư vấn hỗ trợ quản lý dự án do Liên danh tư vấn AMDI-NCERWASS-BMEC thuộc gói thầu C1/CS/07 với 32 tháng-công, được thực hiện từ tháng 8/2021 – 3/2024 nhằm mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chiến lược cho Bộ Giao thông và Công trình, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (GoL) trong việc thực hiện Dự án Nước sạch và vệ sinh.

Nguồn nước sạch về đến từng hộ dân 

Nhiệm vụ tư vấn gồm nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc các bộ, tỉnh và huyện tham gia dự án, đồng thời tăng cường hệ thống ở tất cả các cấp nhằm đảm bảo các kết quả được duy trì sau khi kết thúc dự án thông qua việc triển khai các hoạt động phần cứng (hỗ trợ thiết kế, xây dựng 12 công trình cấp nước và duy trì/vận hành hệ thống) và các hoạt động phần mềm (đào tạo, nâng cao năng lực, thay đổi hành vi trong thực hành vệ sinh cho người dân, trường học, trung tâm y tế...). Theo đó, đơn vị tư vấn sẽ hỗ trợ Dự án đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng 400 ngôi làng và tổng dân số khoảng 192.000 người, trong đó khoảng 70% là người dân tộc và 50% là phụ nữ.

Nguồn nước sạch được đưa đến các trường học

Hợp đồng tư vấn được ký kết đã cho thấy những nỗ lực không ngừng của Viện AMDI trong bối cảnh các Dự án ODA ngày càng giảm với mức độ canh tranh cao. Đồng thời, đây là hợp đồng thứ 2 Viện AMDI tiếp tục được Bộ Giao thông và Công trình Lào lựa chọn là đơn vị tư vấn thực hiện dự án cũng khẳng định thêm vị thế của Viện tại thị trường Lào, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành một trong những tổ chức cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo, tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển hàng đầu trong khu vực Châu Á.

Tin Liên Quan