29/09/2023

VIỆN AMDI KÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Ngày 5/9/2023, Văn phòng Đại diện tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) đã ký kết Hợp đồng thực hiện dịch vụ tư vấn “Xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái cho Vườn Quốc gia Cúc phương giai đoạn 2023-2030” thuộc Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học của USAID. Theo kế hoạch, Đề án sẽ sẽ được triển khai trong 3 tháng bắt đầu từ tháng 9/2023 và kết thúc vào tháng 12/2023

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường công tác quản lý du lịch sinh thái và định hướng phát triển bền vững các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao theo tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Vì vậy, các kế hoạch du lịch sinh thái cần kết hợp với việc tạo thu nhập bền vững để bảo tồn và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Mục tiêu cụ thể của gói thầu bao gồm:

  • Xác định các nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái tại địa phương nhằm hỗ trợ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cũng như các cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương.
  • Phát triển kế hoạch du lịch sinh thái hợp lý và kinh tế.
  • Lập kế hoạch nâng cao năng lực và chiến lược đầu tư dài hạn nhằm xóa bỏ các rào cản để phát triển du lịch sinh thái thành công.

Sau khi ký kết hợp đồng, ngày 11/9/2023, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương đã diễn buổi họp Khởi động thảo luận về kế hoạch xây dựng Đề án Phát triển du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Cúc Phương giai đoạn 2023 – 2030. Tham gia buổi họp khởi động, có Đại viện Viện Quản lý và Phát triển Châu á, Nhóm chuyên gia thực hiện gói thầu, Đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương và đại diện Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ. Cuộc họp khởi động đã thống nhất Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cũng cơ chế phối hợp giữa các bên để triển khai gói thầu.

Picture1

Họp khởi động tại Ban Quản lý của Vườn Quốc Gia Cúc Phương, 11/9/2023

Tin Liên Quan