07/08/2018

Hỗ trợ kỹ thuật – Nghiên cứu phát triển trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật – Nghiên cứu phát triển trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1.       Thời gian: tháng 4 – tháng 8/2018

2.       Địa điểm: Hà Nội và Vĩnh Phúc

3.       Mục tiêu: Nghiên cứu tính khả thi để tăng cường năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ cho trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải theo mô hình Viện Công nghệ của Pháp.

4.       Hoạt động chính: Thực hiện một Nghiên cứu tiền khả thi trong đó đưa ra đánh giá chung những nhu cầu về kĩ năng và nguồn cung của ngành giáo dục và đào tạo cho ngành giao thông vận tải tại Việt Nam.

(i)                  Đánh giá nhu cầu thực tế (loại hình, tính chất, số lượng) của lực lượng lao động và nhu cầu ước tính trong 5 đến 10 năm tới phù hợp với các ưu tiên và chiến lược quốc gia;

(ii)                Đánh giá nguồn cung đào tạo trong ngành giao thông vận tải tại Việt Nam;

(iii)               Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của ngành giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam;

(iv)              Xác định một mô hình đào tạo của Pháp phù hợp nhất với nhu cầu về năng lực trong ngành giao thông vận tải tại Việt Nam, nghiên cứu tiềm năng của mô hình này trong việc thu hút sự tham gia và đầu tư của các doanh nghiệp;

(v)                Đề xuất các giải pháp huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án;

(vi)              Xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên dự báo tài chính cho 15 năm tới

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

7.       Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

8.       Ngân sách: 100.000 EUR

Tin Liên Quan