06/08/2018

Biến đỏi khí hậu ở Việt NAm

BDKHVN_NolucvakivongVNTài liệu trình bày những nội dung mới nhất về nỗ lực, ưu tiên và kỳ vọng của Việt Nam đối với đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu. Nội dung được viết dựa trên các chính sách, chiến lược và nghiên cứu quan trọng liên quan tới biến đổi khí hậu của Việt Nam. Tài liệu được trưng bày tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP17) tại Durban (từ 28/11 đến 9/12/2011).

 
 

Please find some of our reports for your reference. These reports are partly or fully prepared by AMDI and must not be used or copied without our permission.

 

In case you are interested in knowing these reports in whole, please contact us under the following email address: chinhnc@amdi.vn

 

pdf download logoDownload Publication

 

 
 

Tin Liên Quan