07/08/2018

Nghiên cứu cải tiến công nghệ khí sinh học và sử dụng hiệu quả khí sinh học theo chuỗi giá trị thuộc Dự án hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp

Tên dự án: Nghiên cứu cải tiến công nghệ khí sinh học và sử dụng hiệu quả khí sinh học theo chuỗi giá trị thuộc Dự án hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp

1.       Thời gian: tháng 12/2017 – tháng 6/2019

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Tăng thêm giá trị cho công tác quản lý chất thải chăn nuôi và giảm phát thải khí nhà kính thông qua cải tiến công nghệ khí sinh học thông qua cải tiến công nghệ hầm khí sinh học ba quy mô nhỏ, vừa và lớn; cải tiến máy phát điện chạy bằng khí sinh học; cải tiến công nghệ lọc khí sẵn có; thử nghiệm mô hình công nghệ tích hợp công trình khí sinh học, máy phát điện và công nghệ lọc cải tiến tại các trang trại lợn ở 3 quy mô; và xây dựng dự thảo chính sách về lĩnh vực khí sinh học.

4.       Hoạt động chính:

(i)                  Xây dựng báo cáo rà soát các các thiết kế, công nghệ, quy trình về công trình khí sinh học thay thế và tính phù hợp của chúng để quảng bá tại Việt Nam;

(ii)                Thiết kế tài liệu báo cáo về công nghệ KSH cải tiến bao gồm các bản vẽ thiết kế và thông số kỹ thuật hỗ trợ;

(iii)               Nghiên cứu và xây dựng tổng quan công nghệ nhằm cung cấp thông tin chi tiết về thử nghiệm thí điểm (dễ tiếp cận) ở 3 quy mô tại không quá hai địa điểm;

(iv)              Nghiên cứu và xây dựng báo cáo đánh giá công nghệ về máy phát điện sử dụng khí sinh học phù hợp;

(v)                Nghiên cứu và xây dựng Báo cáo kiểm tra tại xưởng nghiên cứu với từng loại công nghệ nhập khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam;

(vi)              Nghiên cứu và xây dựng Báo cáo xác định công nghệ thích hợp về lọc khí sinh học nhằm nâng cao hiệu quả của máy phát điện;

(vii)             Nghiên cứu và xây dựng Báo cáo kiểm tra công nghệ tại xưởng nghiên cứu về hiệu suất lọc;

(viii)           Xây dựng kế hoạch thí điểm đối với từng trang trại - dưới hình thức sổ tay hướng dẫn quản lý và kế hoạch;

(ix)              Xây dựng báo cáo giám sát;

(x)                Phân tích nhận thức của người sử dụng tiềm năng đối với hệ thống công nghệ;

(xi)              Xây dựng Báo cáo đánh giá chính sách;

(xii)             Tổ chức hội thảo với sự tham gia của các bên liên quan trong lĩnh vực KSH;

(xiii)           Xây dựng bộ các lựa chọn về chính sách;

(xiv)           Dự thảo đề xuất chính sách trong lĩnh vực công nghệ KSH để Bộ NN&PTNT xem xét

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & Công ty cổ phần Kankyo Việt Nam (KANKYO)

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ban quản lý dự án Nông nghiệp các-bon thấp)

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

8.       Ngân sách: 974.063 USD (Tổng giá trị gói thầu)

 

Tin Liên Quan