06/08/2018

Tên dự án: Dự án tăng cường kỹ năng nghề – Đào tạo giáo viên về xây dựng và sử dụng học liệu mới

Tên dự án: Dự án tăng cường kỹ năng nghề – Đào tạo giáo viên về xây dựng và sử dụng học liệu mới

1.       Thời gian: tháng 5 – tháng 8/2017

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu:

- Phát triển trình độ đào tạo của các cơ sở dạy nghề, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao và có sức cạnh tranh, đảm bảo chất lượng đầu ra cho các trường thông qua việc cải thiện chất lượng các chương trình đào tạo.

- Nâng cao năng lực đào tạo của 15 trường dạy nghề gần các khu công nghiệp, giải quyết tình trạng thiếu các kỹ năng quan trọng, đồng thời khuyến khích các trường ngoài công lập và các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục đào tạo nghề.

4.       Hoạt động chính:

·         Xây dựng học liệu về sử dụng học liệu cho giảng viên của các cơ sở đào tạo trong và ngoài dự án;

·         Tổ chức các khóa đào tạo cho 280 giáo viên từ các cơ sở nghề thuộc dự án và cả các trường cao đẳng nghề không nằm trong dự án nhưng đào tạo các nghề thuộc dự án, bao gồm giáo viên từ các trường cao đẳng nghề ngoài công lập thuộc dự án.

Khóa đào tạo bao gồm những nội dung sau:

(i)      Đào tạo phương pháp xây dựng học liệu và các công cụ đánh giá cho các nghề trong dự án:

(ii)    Giới thiệu và đào tạo về phương pháp, quy trình xây dựng học liệu và các công cụ đánh giá cho các nghề trong dự án, phối hợp với các trang thiết bị sử dụng trong phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

(iii)   Giới thiệu và đào tạo về phương pháp, quy trình cập nhật học liệu và các công cụ đánh giá cho các nghề trong dự án.

(iv)  Đào tạo về các phương pháp sử dụng (áp dụng) học liệu mới cho từng nghề:

(v)    Đào tạo về phương pháp sử dụng các học liệu mới đã được xây dựng;

(vi)  Hướng dẫn và thực hành nhằm nâng cao các kỹ năng sử dụng các học liệu mới, công cụ đánh giá mới;

(vii) Thực hành áp dụng phương pháp sử dụng học liệu, công cụ đánh giá và phối hợp các học liệu với các thiết bị trong phòng thí nghiệm, xưởng thực hành để đảm bảo tính thực tiễn của việc đào tạo.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & LETCO

6.       Đơn vị hưởng lợi: Ban Quản lý dự án Dy nghề

7.       Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

8.       Ngân sách: 90,000 USD (Tổng giá trị gói thầu)

 


Tin Liên Quan