06/08/2018

Tên dự án: Cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn trong nước cho dự án Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP)

Tên dự án: Cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn trong nước cho dự án Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP)

1.       Thời gian: tháng 9/2013 – tháng 1/2018

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu:

- Hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu, ASEAN và hợp tác tiểu vùng, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

- Hỗ trợ Bộ Công thương tiến hành thuận lợi hóa thương mại quốc tế và đầu tư.

4.       Hoạt động chính:

(i)         Xây dựng các nghiên cứu chính sách , phân tích khoảng cách và chiến lược chính sách về Hiệp định song phương "thế hệ mới ", các vấn đề có liên quan và hỗ trợ điều phối chính sách thương mại;

(ii)       Hỗ trợ chuẩn bị và tiến hành rà soát chính sách thương mại WTO của Việt Nam và các vấn đề liên quan đến FTA khác;

(iii)      Củng cố các cơ chế tham vấn trong Chính phủ và giữa các cơ quan chính phủ; giữa Chính phủ với các doanh nghiệp , về các vấn đề thương mại và đầu tư và sự gắn kết với các chính sách trong nước;

(iv)     Đánh giá tác động của Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong đàm phán thương mại;

(v)       Hỗ trợ điều chỉnh khung chính sách đầu tư, đặc biệt tập trung vào các vấn đề thực hiện;

(vi)     Hỗ trợ các lĩnh vực môi trường và xã hội trong thương mại và chính sách liên quan đến đầu tư và pháp luật.

(vii)    Thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực: tổ chức các sự kiện và đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đáp ứng các yêu cầu tiếp cận thị trường EU, các tiêu chuẩn quốc tế và công nghệ xanh EU;

(viii)  Xây dựng năng lực và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp, các trường Đại học và Viện nghiên cứu về xây dựng chính sách và rà soát quy trình;

(ix)     Hỗ trợ các trường Đại học và các cơ sở khoa học thực hiện các nghiên cứu, xây dựng chương trình dy học và tổ chức đào tạo về thương mại và đầu tư;

(x)       Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo nâng cao hệ thống rà soát xã hội và môi trường cho các dự án đầu tư công nghiệp; hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng chính sách tăng cường đầu tư xanh liên quan đến thương mại.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Bộ Công Thương; các Bộ/ngành có liên quan và người dân Việt Nam

7.       Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU)

8.       Ngân sách: 2,070,400 EUR

 

 

Tin Liên Quan