27/07/2018

Giáo dục

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Viện AMDI đặc biệt có thế mạnh trong việc xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, nghiên cứu các mô hình đào tạo, thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo/tập huấn.

Hệ thống Trường Mầm non Pink House Plus nằm trong hệ thống giáo dục thuộc Viện AMDI. Trường Pink House hội tụ những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như giáo dục mầm non, quản lý giáo dục, kiểm định chất lượng… với mong muốn cung cấp một chương trình giáo dục mầm non sáng tạo hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ, áp dụng có chọn lọc các phương pháp giáo dục quốc tế và đảm bảo mục tiêu giáo dục mầm non quốc gia. 

Với triết lý giáo dục mang tới cho mọi trẻ cơ hội phát triển những tiềm năng sẵn có và kích thích phát triển những khả năng tiềm ẩn. Niềm tin của chúng tôi vào khả năng của trẻ vừa là động lực cho sự phát triển của trẻ vừa là nơi gửi gắm tình yêu thương của mỗi quý vị phụ huynh có con theo học tại trường. Chương trình học Pink House được thiết kế đặc biệt, với sự kế thừa mọi tinh hoa của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới được phát triển theo Quan điểm tiếp cận phương pháp giáo dục học chủ động.

 

Tầm nhìn phát triển giáo dục

Mục tiêu phát triển lĩnh vực giáo dục xây dựng hệ thống giáo dục E-Life thành một hệ thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển – nơi trang bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế. Từ đó, giúp các em thành công ở các bậc học cao hơn và trong cuộc sống, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống của Việt Nam.

 

Tin Liên Quan