29/07/2019

Rà soát, điều chỉnh chiến lược Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (VN-Haz/WB5)

1. Thời gian: Tháng 05/2015-Tháng 01/2016
2. Địa điểm: Việt Nam
3. Mục tiêu: Mục tiêu của dự án này là để rà soát, cập nhật và điều chỉnh chiến lược quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới, đảm bảo hội nhập vào khu vực và thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu
4. Hoạt động chính:
Mô tả tóm tắt các hoạt động chính của dịch vụ tư vấn cung cấp bởi AMDI
Trong khuôn khổ hợp đồng này, nhóm tư vấn của AMDI sẽ làm việc với các bên liên quan khác nhau và hỗ trợ đối tác hoàn thiện cập nhật Chiến lược quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Các nhiệm vụ cụ thể của AMDI bao gồm:
- Nhiệm vụ 1: Xây dựng phương án thực hiện, xác định các bên liên quan, tổ chức hội nghị tham vấn; xây dựng báo cáo khởi động và kế hoạch thực hiện các hoạt động tư vấn
- Nhiệm vụ 2: Tổng quan: Luật về chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và các báo cáo có liên quan khác. Tham khảo nghiên cứu chiến lược Giảm nhẹ thiên tai, đánh giá các chiến lược được thực hiện trong những năm gần đây tại các quốc gia thuộc khu vực châu Á cũng như trên thế giới để xác định các nghiên cứu có liên quan với điều kiện địa lý và phù hợp với Việt Nam
- Nhiệm vụ 3: Tổ chức khảo sát tại 7 khu vực trọng điểm chịu tác động của thiên tai tại Việt Nam (Tuyên Quang, Nam Định, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp và Bạc Liêu) để thu thập phản hồi trực tiếp từ cộng đồng và từ các tỉnh mục tiêu đại diện cho vùng chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai tại Việt Nam, tập trung vào các nội dung cần cập nhật, điều chỉnh trong Chiến lược.
- Nhiệm vụ 4: Cập nhật, điều chỉnh Chiến lược Quốc gia và tổ chức hội thảo tại 3 tỉnh thuộc 3 miền Bắc, Trung và Nam
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Dự án Quản lý thiên tai WB5, Ban quản lý trung ương các Dự án Thủy lợi/Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT)
7. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới
8. Ngân sách: 112.500 US$

Tin Liên Quan