07/08/2018

​Dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng Du lịch hỗ trợ cho Tăng trưởng toàn diện GMS, Tư vấn thực hiện dự án

Tên dự án:  Dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng Du lịch hỗ trợ cho Tăng trưởng toàn diện GMS, Tư vấn thực hiện dự án

1.       Thời gian: tháng 6/2016 – tháng 4/2020

2.       Địa điểm:  Hà Nội, Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Kiên Giang, Việt Nam

3.       Mục tiêu: Thúc đẩy tăng trưởng du lịch toàn diện kinh tế xã hội ở những vùng mục tiêu của khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) thông qua phát triển du lịch bền vững về môi trường.

4.       Hoạt động chính:

(i)         Hỗ trợ BQLDA Quốc gia (PCU) và các Ban quản lý dự án tỉnh (PIU) về thiết kế chi tiết bao gồm khảo sát và chuẩn bị thiết kế chi tiết bao gồm: Chuẩn bị tài liệu đấu thầu và hợp đồng; các thủ tục hành chính hợp đồng cho các tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng;  Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng và vận hành với cơ chế tài chính bền vững; Vận hành và bàn giao công trình đã hoàn thành;

(ii)       Hỗ trợ PCU và các PIU thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực liên quan đến quản lý điểm đến và phối hợp du lịch vùng;

(iii)      Trong khuôn khổ hoạt động tăng cường năng lực cho dự án, AMDI đã tổ chức đạo tạo hàng trăm khóa tập huấn về Đào tạo cho giảng viên (ToT) về Đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho quản lý điểm đến cấp cao; Đào tạo quản lý và phát triển điểm đến; Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo cho cán bộ quản lý; Đào tạo về Quản lý và Phát triển điểm đến; Đào tạo Đào tạo viên về đào tạo hướng dẫn di sản; Đào tạo Đào tạo viên về Dịch vụ khách sạn; Đào tạo Marketing cho các tổ chức quản lý điểm đến; và các hội thảo tập huấn về Hội thảo tư vấn Marketing cho các tổ chức quản lý điểm đến.

(iv)     Hỗ trợ PCU và các PIU thực hiện tuân thủ an toàn và phát triển xã hội;

(v)       Quản lý dự án và hỗ trợ hành chính cho PCU và các PIU.

2.       Đơn vị thực hiện: AMDI, CTCP thiết kế và xây dựng công trình văn hóa và CTCP tư vấn và xây dựng Cầu Giấy

3.       Đơn vị hưởng lợi: Ban Quản lý dự án

4.       Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

5.       Ngân sách: 2,100,000U USD (Tổng giá trị gói thầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan