21/10/2019

Tên dự án: Khảo sát người dùng Khí sinh học năm 2012 và tự nguyện giám sát tiêu chuẩn vàng

1. Thời gian: Tháng 10/2011-Tháng 06/2012
2. Địa điểm: Bạc Liêu, Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Ngãi, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên và Lạng Sơn, Việt Nam
3. Mục tiêu:
Mục tiêu tổng thể của dự án là đánh giá chất lượng dịch vụ xây dựng công trình khí sinh học và đánh giá các tác động của chương trình đến hoạt động kinh tế-xã hội, môi trường, sức khỏe và vệ sinh của người sử dụng khí sinh học.
4. Hoạt động chính:
- Xây dựng các công cụ khảo sát (Phiếu câu hỏi)
- Xây dựng kế hoạch khảo sát
- Tiến hành khảo sát để đánh giá hiệu quả của các hoạt động dự án được thực hiện tại các địa phương.
Dịch vụ bao gồm các hoạt động sau:
+ Đánh giá các công trình khí sinh học
+ Đánh giá tác động của công trình khí sinh học đối với sức khỏe người sử dụng và cộng đồng
+ Đánh giá tác động của dự án đối với phát triển bền vững và các hoạt động gây ra phát thải khí nhà kính
+ Đánh giá hiệu quả các hoạt động tập huấn do dự án tổ chức
5. Đơn vị thực hiện:
- Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI
6. Đơn vị hưởng lợi: Dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012”
7. Nhà tài trợ: Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)
8. Ngân sách: 53.931 US$

Tin Liên Quan