01/06/2024

Đại học Kent mời các cá nhân tài năng từ Việt Nam

[English below] Bạn đam mê nghiên cứu khoa học trong một môi trường học thuật chuyên nghiệp? Bạn mong muốn đóng góp vào những nghiên cứu đột phá tại một ngôi trường danh giá trên thế giới? 

Đại học Kent mời các cá nhân tài năng từ Việt Nam, đặc biệt khuyến khích phụ nữ nộp hồ sơ xin Học bổng Chương trình Nghiên cứu sinh ngành Phân tích và Nghiên cứu sinh học do Hội đồng Anh tài trợ thông qua Quỹ Đối tác Khoa học Quốc tế.

💵 Ngân sách: 30.000 bảng (kèm chi phí hỗ trợ và ăn ở)
📅 Hạn nộp: 30/6/2024

Tìm hiểu thêm tại https://research.kent.ac.uk/british-council-ecf-2024/ Are you passionate about advancing scientific knowledge in an intellectually stimulating environment? Do you aspire to contribute to groundbreaking research in a globally recognised institution? 

We invite talented individuals from Viet Nam, with a special emphasis on encouraging applications from women, to apply for a prestigious Early Career Fellowship funded by the British Council through the International Science Partnerships Fund.

💵 Budget: £30,000 (plus financial support)
📅 Deadline: 30 June 2024

Find out more at https://research.kent.ac.uk/british-council-ecf-2024/

Tin Liên Quan